Orchestrální i komorní B. Martinů v podání Josefa Špačka a Mirka Sekery

20. 11. 2023

Bohuslav Martinů byl sám houslista, ale barva klavíru je svého druhu autorovým podpisem v mnoha jeho symfonických partiturách. Oba nástroje se jako sólové setkávají v Koncertě pro housle, klavír a orchestr (1953), který si u něj objednali manželé Rabinofovi a „svůj koncert“ premiérovali v květnu 1954. Pozoruhodné dílo vznikalo souběžně se Symfonií č. 6 (Fantaisies symphoniques) a prováděno je dnes jen výjimečně. Naopak Houslová sonáta č. 3 (1944), další dílo skladatelova amerického období, dávno zdomácnělo v repertoáru světových houslistů. Z atmosféry tušeného konce války a pocitu odloučenosti od domova vzešel monument, který svou délkou připomíná spíše symfonie; dílo plné kontrastů dramatičnosti a lyriky, včetně až „dvořákovské“ nostalgie spojované s českými kořeny skladatele. Vedle dvou amerických děl přináší Pět malých skladeb (Cinq pièces brèves, 1930) kontrast pařížského autorova období – mnohem více harmonických drsností a pikantností, koketérie s charlestonem, ale i sklon ke kontrapunktickému stylu. Josef Špaček a Miroslav Sekera, oba mezinárodně renomovaní umělci, svou nahrávkou představují komorního i koncertantního Martinů, skladatele světového i vpravdě českého, známého i stále objevovaného.

archiv

Marek Kozák oživuje tři zapomenuté české klavírní koncerty

8. 3. 2024
Album Zapomenuté české klavírní koncerty je výsledkem dlouholetého bádání a objevování klavíristy Marka Kozáka, který se zajímá o méně známé skladby české klavírní literatury.

Nové album Belly Adamove "domov je tam"

28. 8. 2023
Nové album Belly Adamové přináší netradiční pojetí, v němž se volně prolínají písně Pavla Haase, Benjamina Brittena, Gustava Mahlera a Modesta Petroviče Musorgského, jež jsou organicky prokládány improvizacemi na vybrané básně.

Bella Adamova se podílela za zhudebnění silného válečného příběhu

27. 1. 2023
Bella Adamova se podílí na unikátním mezinárodním hudebním projektu.

Vivaldi & Piazzolla v unikátním pojetí - Adventní koncerty Josefa Špačka a Barocco sempre giovane

14. 11. 2022
Josef Špaček a Barocco sempre giovane se setkají na pódiích šesti českých a moravských měst s unikátním pojetím "Osmera ročních dob". Zazní slavný cyklus A. Vivaldiho a jím inspirovaný cyklus Čtvero ročních dob v Buenos Aires Á. Piazzolly.