Dvořákovo trio bude jedním z gratulantů v rámci 70. ročníku festivalu Dvořákova Nelahozeves.

3. 9. 2021

Dvořákovo trio ve skladatelově rodném domě uvede repertoár z Dvořákova turné po českých a moravských městech před jeho odjezdem do Ameriky v roce 1892. V té době se jednalo o zcela bezprecedentní akci: na čtyřech desítkách koncertů Dvořák vystoupil jako klavírista po boku dvou špičkových sólistů, houslisty Ferdinanda Lachnera a violoncellisty Hanuše Wihana, aby početnému publiku země české a moravské představil výběr ze své dosavadní komorní tvorby. Několik děl pro potřeby této akce také přímo zkomponoval. Turné se stalo doslova senzací, navštívilo je kolem patnácti tisíc diváků a do jeho organizace se spontánně zapojilo několik desítek hudebních a jiných spolků.

„Dvořák tehdy se svými kolegy na koncertech prováděl tentýž program pouze s malými obměnami. Z časových důvodů jsme nuceni zahrát pouze jedno z klavírních trií, zbytek ale zůstává původní. Posluchači se tedy mohou těšit na Romantické kusy pro housle a klavír č. 2, dále Klid lesa a Rondo v úpravě pro violoncello a klavír a Klavírní trio č. 3 – Dumky “, uvádí historický kontext violoncellista Tomáš Jamník.

„V tuto dobu jsme rádi za každý koncert, který se může konat. S tímto programem jsme se měli představit i na turné v Izraeli ve dnech předcházejících koncertu v Nelahozevsi. Bohužel došlo k uvalení povinné karantény pro všechny bez výjimky a my jsme byli nuceni koncerty přesunout na příznivější dobu.“, doplňuje houslista Jan Fišer.

archiv

Marek Kozák a úspěch v prestižní soutěži Gezy Andy

9. 6. 2021
Marek Kozák získal třetí místo v renomované mezinárodní klavírní soutěži Gezy Andy. Bravo, Marku!!

Martina Janková v zastoupení agenturou Makropulos pro ČR a SR

24. 5. 2021
Je nám velkou radostí a ctí - sopranistka světového jména Martina Janková nově v zastoupení agenturou Makropulos pro ČR a SR.

Virtuózní houslový koncert Antonína Dvořáka v podání Josefa Špačka

23. 5. 2021
Na závěrečném koncertě festivalu Dvořákova Olomouc zazní Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53 Antonína Dvořáka v podání Josefa Špačka za doprovodu Moravské filharmonie Olomouc, řízené Jakubem Kleckerem.

Marek Kozák hraje Čajkovského klavírní koncert b moll s MFO

18. 4. 2021
V úterý 20. dubna v 19h zahraje Marek Kozák Čajkovského klavírní koncert b moll s MFO pod vedením šéfdirigenta Jakuba Kleckera ve streamovaném koncertu.