Dvořákovo trio bude jedním z gratulantů v rámci 70. ročníku festivalu Dvořákova Nelahozeves.

3. 9. 2021

Dvořákovo trio ve skladatelově rodném domě uvede repertoár z Dvořákova turné po českých a moravských městech před jeho odjezdem do Ameriky v roce 1892. V té době se jednalo o zcela bezprecedentní akci: na čtyřech desítkách koncertů Dvořák vystoupil jako klavírista po boku dvou špičkových sólistů, houslisty Ferdinanda Lachnera a violoncellisty Hanuše Wihana, aby početnému publiku země české a moravské představil výběr ze své dosavadní komorní tvorby. Několik děl pro potřeby této akce také přímo zkomponoval. Turné se stalo doslova senzací, navštívilo je kolem patnácti tisíc diváků a do jeho organizace se spontánně zapojilo několik desítek hudebních a jiných spolků.

„Dvořák tehdy se svými kolegy na koncertech prováděl tentýž program pouze s malými obměnami. Z časových důvodů jsme nuceni zahrát pouze jedno z klavírních trií, zbytek ale zůstává původní. Posluchači se tedy mohou těšit na Romantické kusy pro housle a klavír č. 2, dále Klid lesa a Rondo v úpravě pro violoncello a klavír a Klavírní trio č. 3 – Dumky “, uvádí historický kontext violoncellista Tomáš Jamník.

„V tuto dobu jsme rádi za každý koncert, který se může konat. S tímto programem jsme se měli představit i na turné v Izraeli ve dnech předcházejících koncertu v Nelahozevsi. Bohužel došlo k uvalení povinné karantény pro všechny bez výjimky a my jsme byli nuceni koncerty přesunout na příznivější dobu.“, doplňuje houslista Jan Fišer.

archiv

Marek Kozák oživuje tři zapomenuté české klavírní koncerty

8. 3. 2024
Album Zapomenuté české klavírní koncerty je výsledkem dlouholetého bádání a objevování klavíristy Marka Kozáka, který se zajímá o méně známé skladby české klavírní literatury.

Orchestrální i komorní B. Martinů v podání Josefa Špačka a Mirka Sekery

20. 11. 2023
Bohuslav Martinů – Koncert pro housle, klavír a orchestr, Houslová sonáta č. 3, Pět krátkých skladeb / Špaček, Sekera, SOČR, Popelka

Nové album Belly Adamove "domov je tam"

28. 8. 2023
Nové album Belly Adamové přináší netradiční pojetí, v němž se volně prolínají písně Pavla Haase, Benjamina Brittena, Gustava Mahlera a Modesta Petroviče Musorgského, jež jsou organicky prokládány improvizacemi na vybrané básně.

Bella Adamova se podílela za zhudebnění silného válečného příběhu

27. 1. 2023
Bella Adamova se podílí na unikátním mezinárodním hudebním projektu.